REGISTRATIES
  • Aanmaak registratieformulier op de website
  • Beheer en controle registraties
  • Bevestigen naar deelnemers
  • Aanmaken deelnemersbestand
  • Rapportage naar organisatie
  • Aanmaken deelnemerslijsten en badges