ON-SITE MANAGEMENT

  • Vullen van de conferentie tassen/mappen
  • Ontvangst  van  de deelnemers en sprekers
  • Uitgifte van congrestassen en badges
  • Informatiepunt voor deelnemers 
  • Vervaardigen naamborden 
  • Aanschaf cadeaus en/of bloemen