BETALINGEN

  • Faciliteren van online en off-line betalingen via credit card of banktransfer
  • Innen sponsorgelden
  • Administreren betalingen
  • Onvangstbevestigingen naar deelnemers
  • Aanmanen deelnemers  bij niet betalen
  • Direct facturen van de leveranciers voldoen